• Máte problémy s firemnými počítačmi?
  • Chcete znížiť NÁKLADY na správu?
  • Máte niekoho ZODPOVEDNÉHO?
  • DOSTUPNÉHO keď potrebujete?
  • Naozaj PROFI a nie študenta?
Chcete získať nestranné posúdenie vašej situácie a navrhnúť riešenie?

Kliknite sem
ISO 9001


Profil spoločnosti

AKCENT NOVA s.r.o. je moderná spoločnosť zameraná na vývoj a správu informačných systémov (IS) s dôrazom na komplexnú starostlivosť o zákazníkov.

Politika a ciele

Naša spoločnosť si vytýčila dva základné ciele:

  • Kvalita – Zárukou kvality je pre nás certifikát ISO 9001, ktorý definuje našu politiku kvality. Pre nás to znamená, že naše postupy práce fungujú na báze overených algoritmov a spracovania informácií v špecializovanom informačnom systéme. Spojenie týchto prvkov nám umožňuje dodáva» výrobky, na ktoré sa možno spoľahnúť a ktoré sledujú najnovšie trendy v oblasti výpočtovej techniky.
  • Spokojnosť zákazníka – Ku kvalitnému výrobku poskytujeme naše služby. Kažé želanie alebo problém zákazníka má vo firme najvyššiu prioritu a dostáva prednosť pred ostatnými činnosťami. Aby bol zákazník spokojný, snažíme sa mu poskytnúť to najlepšie z hľadiska moderných technológií, ceny a podpory pri zavedení do prevádzky.

Súčasnosť

Naša spoločnosť sa zameriava na dva základné smery rozvoja:

  • Budovaniu outsourcingového centra pre stredné spoločnosti – Toto centrum pokrýva potreby firiem z hľadiska nasadzovania nových systémov, starostlivosti o existujúcu techniku a primeraného softwarového využitia tejto techniky. Centrum používa osvedčené postupy a kombinácie, aby z dodaného riešenia vyťažilo pre zákazníka maximum výkonu.
  • Nasadenie informačného systému Optivus pre malé a stredné spoločnosti – V Optivuse sa spojili dlhoročné skúsenosti z vývoja špecializovaných informačných systémov spolu s potrebou podnikov, rýchlo a efektívne spracovať informácie o zákazníkoch a vlastnej činnosti. Vznikol modulárny systém, ktorý nie je zaťažený minulosťou, používa najmodernejšie znalosti z oblasti spracovania údajov, ergonómie a počítačového výskumu. To všetko je v modernom dizajne s ľahkosťou ovládania, aké ste doposiaľ nepoznali.

Míľniky

AKCENT NOVA s.r.o. na trhu pôsobí od roku 1992, kde sa vo svojich počiatkoch sa sústreďovala na predaj značkových počítačov. Súčasne vyvíjala výukové programy pre prácu s počítačmi, systém pre manažment farieb DOS a informačný systém pre BOZP.

S nástupom registračných pokladní poskytla zákazníkom spoľahlivé pokladne, ku ktorým dodávala kompletný servis, programovanie pokladní a vlastný komunikačný program, ktorý ich prepájal s počítačmi.

V roku 2000 sa firma začala venovať vývoju zákazníckych programov. Vyvinuli sa systémy pre distribuované spracovanie objednávok z pobočiek na celom Slovensku, systém na správu súborov a systém na ukladanie citlivých informácií s možnosťou ochrany týchto informácií pred nepovolanými osobami.

Rok 2005 priniesol množstvo pozitívnych zmien. Firma sa presťahovala do vlastných priestorov. Získali sme certifikát ISO 9001, ktorý našim zákazníkom poskytuje záruku, že kvalita našej práce je pre nás prvoradá. Súčasne sme zahájili predaj niekoľko rokov vyvíjaného informačného systému Optivus.

Starostlivosť o zákazníka

V našej firme pracuje mnoho vysokoškolsky vzdelaných ľudí. So zákazníkmi komunikujeme v slovenčine a angličtine. Poskytujeme telefonickú odbornú pomoc 24 hodín denne, bez ohľadu na to, či je víkend alebo štátny sviatok. Dlhoročné skúsenosti nám umožňujú vyriešiť väčšinu problémov telefonicky – radou, alebo prostredníctvom vzdialenej správy systému, kedy operátor vykoná zásah u zákazníka priamo cez vnútornú sieť.

Certifikáty

Na zlepšenie našej pomoci zákazníkom naši zamestnanci pravidelne absolvujú príslušné školenia. Sme držiteľmi niekoľkých odbornostných certifikátov firiem Microsoft, Cisco, Develop, Acer, Trilline, HP Compaq a používame systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 v odboroch: Vývoj, implementácia a distribúcia software. Návrh a realizácia informačných systémov. Servis výpočtovej techniky. Výroba počítačov.

Technológie

Sledujeme vývoj najnovších technológií, preto majú naši zákazníci ako prví k dispozícii najčerstvejšie novinky. Zákazníkom nasadzujeme robustné a flexibilné riešenia na báze operačného systému Windows 2008 Server a Windows Terminal Services. Na správu sietí použvame špecializované riešenie – vlastné dohľadové centrum, pomocou ktorého odhaľujeme problémy ešte skôr, než sa u zákazníka prejavia.

Dodávame riešenia pre hlasovú komunikáciu, ktoré sú postavené nad modernými zariadeniami firmy Cisco, čo umožňuje prekonať zastaranú a neefektívnu komunikáciu bežných telefónnych liniek. V oblasti software vyberáme pre zákazníkov to, čo má budúcnosť. Nasadzujeme iba riešenia od osvedčených producentov. Vo vlastnom vývoji používane SQL servery pre správu dát a technológie na báze HTML, XML, COM spolu s osvedčeným dizajnom aplikácií, určeným na kancelársky stôl. Nezabúdame ani na menších zákazníkov, ktorí môžu využiť rovnaké technológie, ktoré sú prispôsobené aj menej výkonným počítačom.

Realizované projekty

Za roky existencie našej spoločnosti sme vytvorili niekoľko unikátnych riešení. Nasadili sme systémy, ktoré spoľahlivo fungujú v prostredí množstva pobočiek a centrálneho spracovania údajov. Sú to kombinácie desiatok počítačov, prepojených prostredníctvom internetu do veľkej privátnej siete, ktorá denne produkuje miliónové obraty pre zákazníka.

Naši zákazníci pochádzajú z privátneho sektora, pretože si uvedomujú, že v dnešnom svete má zmysel spoľahnúť sa na dobre pripraveného partnera, ktorý pre ich potreby vytvorí optimálnu kombináciu hardware a software. My nepracujeme formou predať a zabudnúť. Naši zákazníci sa pre nás stávajú členmi veľkej rodiny, ktorá vďaka našej podpore môže využiť celý veľký potenciál výpočtovej techniky a sústrediť sa na tvorbu vlastného zisku.

Microsoft Small Business Specialist
Microsoft Autorized Education Reseller
Cisco SMB Partner
NCP Secure communications
WhatsUp Gold Partner

Referencie

Advokátska kancelária Laššák s.r.o. Banská Bystrica advokátska kancelária
AUDIOFON s.r.o. Banská Bystrica služby pre sluchovo postihnutých
BILANX SLOVAKIA spol. s.r.o. Bratislava vedenie účtovníctva
BOTO spol. s.r.o. Šurany obchodná spoločnosť
Business Commercial Finance, s.r.o. Banská Bystrica dodávka energií
DANAJ – euro okná s.r.o. Dúbrava pri L. Mikuláši
DREVOS, s.r.o. Banská Bystrica
výroba eurookien
výroba schodov a dverí
E.I.C Engineering inspection comapny s.r.o. Prešov služby v oblasti inšpekčnej a ceritifikačnej činnosti
Eltek s.r.o. Liptovský Hrádok výrobná spoločnosť
Erste Group IT SK spol. s.r.o. Bratislava služby v oblasti bankovníctva
Evonik Fermas, s.r.o. Slovenská Ľupča výroba liečiv
FALCO SK s.r.o. Banská Štiavnica výroba kožených doplnkov na zbrane
FoniMed s.r.o. Bratislava služby pre sluchovo postihnutých
FORLIFE n.o., Komárno zdravotná starostlivosť
FÚRA s.r.o. Rozhanovce zber odpadu
Gallo Róbert – GALLO, Žilina predaj a servis tlačiarenských zariadení
Gymnázium J.G.Tajovského, Banská Bystrica stredná škola
Hotely mládeže Slovakia, a.s. Bratislava prevádzkovanie hotelov
Info Consult s.r.o. Lučenec softvérové služby
Keramika GS s.r.o. Prešov výroba keramiky
KINGS REALITY s.r.o. Banská Bystrica realitná kancelária
Kohaflex s.r.o. Banská Bystrica výroba kompenzátorov
KUCHYNE NZ s.r.o. Nové Zámky výroba kuchynských liniek
MAGNET TRADE, s.r.o. Bratislava výroba dverí
Metalflex s.r.o. Banská Bystrica strojárska výroba, potrubné systémy
Motoshop Žubor s.r.o. Banská Bystrica predajňa motocyklov
NERA Networks, s.r.o. Liptovský Hrádok výrobná spoločnosť
POBA Servis, a.s. Bratislava služby v oblasti bankovníctva
PROFITACTIC s.r.o. Bratislava distribúcia zbraní a doplnkov
PZS s.r.o. Banská Bystrica zdravotná služba
QECON, spol. s.r.o. Banská Bystrica certifikačný orgán ISO
RC nábytok s.r.o. Šurany výroba nábytku
Slovenská letecká agentúra s.r.o. Banská Bystrica s agentúra
SOAS s.r.o. Banská Bystrica stavebníctvo
Solík SK s.r.o. Považská Bystrica predaj a servis zváracej techniky
Sophistic Investment, a.s. Banská Bystrica sprostredkovania predaja nehnuteľností
Správa majetku mesta Prievidza s.r.o. obchodná spoločnosť na správu majetku
Stavivá Garaj s.r.o. Banská Bystrica stavebníctvo
STING-ENERGO, s.r.o. Banská Bystrica výroba tepla
SWS spol. s.r.o. Vojany prekládka kvapalných produktov
SEWARE multimedia, Žiar nad Hronom multimedia
Technopol International, a.s. Bratislava digitálne rádiové siete
TONER servis s.r.o. Banská Bystrica predaj tonerov
TRANOSCIUS a.s. Liptovský Mikuláš distribúcia kníh
T-Systems Slovakia s.r.o. Košice dodávka systémových riešení
VAV invest, s.r.o. Banská Bystrica developerská činnosť
VIDRA a spol. s.r.o. Žilina výroba zdravotníckeho materiálu
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie vojenský ústav
WIDEX-SLOVTON s.r.o. Bratislava služby pre sluchovo postihnutých
Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen výroba tepla
2024 © AKCENT NOVA s.r.o., IS Optivus Informácie o spracúvaní osobných údajov