• Máte problémy s firemnými počítačmi?
  • Chcete znížiť NÁKLADY na správu?
  • Máte niekoho ZODPOVEDNÉHO?
  • DOSTUPNÉHO keď potrebujete?
  • Naozaj PROFI a nie študenta?
Chcete získať nestranné posúdenie vašej situácie a navrhnúť riešenie?

Kliknite sem
ISO 9001


IT leasing - pre väčšiu flexibilitu

Aké výhody vám ponúka leasing?

 

Pri priamom nákupe počítačov a komunikačných zariadení sa tieto zvyčajne odpisujú po dobu štyri roky. Leasing tento cyklus skracuje, vďaka čomu vám umožňuje neustále vlastniť najnovšie technológie. Tým, že umožňuje zavádzať nové systémy skôr, leasing dáva firmám väčšie možnosti reagovať na neustále sa meniace potreby trhu. To sa odráža v oveľa väčšej flexibilite, nielen v oblasti technológií, ale, čo je ešte oveľa dôležitejšie, v oblasti financovania.

Okrem toho, ak nakupujete na leasing, neviažete tým vlastný kapitál. To je obzvlášť dôležité pre firmy, ktoré si potrebujú udržiavať vysokú úroveň likvidity. Ak ste v minulosti mali pocit, že ste nútení používať vybavenie dlhšie, než by ste chceli, pri leasingu už nie ste zväzovaní dlhým obdobím odpisovania.

 

 

6 dôvodov, ktoré hovoria za leasing

 

  • zlepšenie likvidity

Leasing využíva stopercentné cudzie zdroje, financuje konkrétny objekt a z Vašej strany obvykle nevyžaduje žiadne ďalšie záruky. Zachováte si likviditu a vytvoríte si priestor na financovanie ďalších investícií. Okrem toho môžete investovať presne vtedy, keď si to žiada trh a nie až vtedy, keď vám to dovolí hospodárska situácia.

 

  • daňové výhody

Leasing ponúka veľa možností. Pri vhodnom naplánovaní môžete využiť aj daňové výhody. Počiatočné náklady na leasing sú vyššie než odpisy a preto platíte v prvých rokoch nižšiu daň z príjmu. Rozdiel v týchto čiastkach môžete primerane zúročiť.

 

  • účtovníctvo

Predmet leasingu nie je evidovaný v rozvahe príjemcu leasingu ale v rozvahe leasingovej spoločnosti. Táto skutočnosť pozitívne ovplyvní ekonomické ukazovatele vašej spoločnosti.

 

  • optimalizácia zostatkovej ceny

Naša koncepcia leasingu zohľadňuje reálne trhové hodnoty predmetov leasingu na konci doby používania. *V porovnaní s inými formami financovania preto dôjde počas nej k výrazne nižšiemu zaťaženiu vašej likvidity. U operatívneho leasingu nesie leasingová spoločnosť riziko následného zhodnotenia použitého objektu po ukončení platnosti leasingovej zmluvy.

 

  • platíte, až keď zarobíte

Predmet leasingu plne využívate od prvého dňa, leasingové splátky pritom hradíte priebežne. Výnos, ktorý objekt generuje je prirodzene vyšší než mesačná splátka. To znamená, že sa objekt "financuje sám". A ak Vám objekt po uplynutí doby trvania operatívneho leasingu už nebude prinášať plánovaný zisk, môžete ho jednoducho vrátiť leasingovej spoločnosti.

 

  • individuálny prístup k zostavovaniu zmlúv a splátok

Pri zostavovaní zmlúv a výpočte splátok zohľadňujeme vaše individuálne finančné plány, rovnako ako trhovú hodnotu predmetu leasingu a vaše prevádzkové potreby. Nebudeme Vás zaťažovať zbytočnou administratívou. Všetky nutné formality vybavíme rchlo a bez zbytočných prieťahov pri našej návšteve u Vás.

2024 © AKCENT NOVA s.r.o., IS Optivus Informácie o spracúvaní osobných údajov