• Máte problémy s firemnými počítačmi?
  • Chcete znížiť NÁKLADY na správu?
  • Máte niekoho ZODPOVEDNÉHO?
  • DOSTUPNÉHO keď potrebujete?
  • Naozaj PROFI a nie študenta?
Chcete získať nestranné posúdenie vašej situácie a navrhnúť riešenie?

Kliknite sem
ISO 9001


Upgrade IP telefónie vo firme AKCENT NOVA s.r.o.

Naša spoločnosť sa tento rok rozhodla aktualizovať súčasné riešenie VoIP (hlas cez Internet)  vzhľadom na to, že sa  zaoberá komplexnou realizáciou dátových a hlasových sieťových systémov,  a to pre malé a stredne veľké spoločnosti. IP telefónia umožňuje plné nahradenie klasického telefónneho systému s veľkým potenciálom na ďalší rozvoj.

Centrom IP telefónie je IP telefónna ústredňa tvorená SW: Call Manager na báze SIP a SCCP protokolu, ktorý umožňuje obsluhu niekoľko desiatok IP telefónov. Po úspešnej realizácii I. etapy nasadenia VoIP v roku 2006  sme sa rozhodli využiť ponuku upgradu zariadenia v rámci partnerstva s firmou CISCO System. Počas analýzy pred výmenou IP telefónnej ústredne bolo potrebné zmeniť využívané služby od T-COM na starej ústredni. Vzhľadom na to, že nebolo možné použiť rozširovacie karty (VIC- Voice/Fax Interface Card),  ktoré zabezpečovali fyzické pripojenie do verejnej telefónnej siete a vyvolávali by ďalšie investície do technológie.Počas upgradu  sme prešli na plné využívanie technológie VoIP  v rámci odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov mimo našej firmy. Predchádzajúce riešenie využívalo ISDN, analog linky. Súčasné riešenie využíva komunikáciu SIP protokolu medzi IP telefónnou ústredňou a poskytovateľmi služieb T-COM, Slovanet. Všetky hovory sú realizované cez Internet,  využívajúce SIP komunikáciu.  IP telefóny použité v projekte sú štandardné Cisco IP telefóny, ktoré sa líšia akurát komfortom ovládania a poskytovanými nadštandardnými službami. Bezpečnosť celej hlasovej komunikácie siete bola riešená už počas I. etapy  vyhradením samostatnej virtuálnej siete pre hlasovú komunikáciu,  oddelenú od dátovej siete a internetu Cisco firewallom.  Ďalším krokom bola registrácia klapky na konkrétnom mobilnom telefóne, ktorá zabezpečí využívanie hovorov cez firmu  . Použili sme mobilný telefón značky Apple,  na ktorom už je integrovaný Cisco VPN klient na pripojenie do siete Akcent. Na registrovanie klapky sme použili voľne dostupnú aplikáciu na inštaláciu pre Apple telefóny Cisco Mobile. Výmena IP telefónnej ústredne za nový model bol realizovaný bez obmedzenia a odstávky užívateľov.
 


Prínosy

  • telefónne čísla nie sú viazané na lokalitu (fyzickú linku), ľahká prenositeľnosť technológie
  • úspora nákladov na telekomunikačných poplatkoch
  • jednoduchá rozšíriteľnosť
  • registrovanie klapky a využívanie hovor cez firmu  na svojom mobilnom telefóne
2024 © AKCENT NOVA s.r.o., IS Optivus Informácie o spracúvaní osobných údajov